Фирма „Експириън“ с нова доброволческа акция на Витоша

В края на м. октомври т.г. служителите на голямата компания за информационни услуги „Експириън“ участваха в доброволческа акция в южната част на Витоша около с. Боснек. Там, по поречието на река Струма, бяха посадени 200 фиданки от бяла върба (Salix alba), след което районът беше почистен, а събраните отпадъците – извозени. Това е втората за месец октомври доброволческа акция, в която фирма „Експириън“ се включва. Предмет на предишната беше пребоядисването на стълбовете за лавинна опасност в м. Комините, както и почистването на отпадъците в района на Драгалевския манастир. И двете доброволчески акции бяха организирани от Дирекцията на Природен парк „Витоша“, осигурила необходимите за работата материали и фиданки. Служителите на „Експириън“ работиха изключително активно. След като се справиха с предвидените за деня задачи, те изявиха желание за почистване на района, след което извозиха събраните отпадъци с личните си автомобили.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content