НОВИНИ

Хитрите приспособления на растенията по карста

Дойде време за традиционния урок в откритата класна стая на Боснек с летуващите деца от селото. Тази година темата бе „Хитрите приспособления на растенията по карста“ или как може да се оцелява при екстремни условия. Инициативата е на жителите на село Боснек, техните деца и внуци. Благодарение на забавните игри, подготвени и изнесени от екипа на ДПП „Витоша“, децата се пренесоха в суровия и същевременно богат и загадъчен свят на карста.

Благодарим за любезната покана и до нови срещи сред Природата!

Skip to content