Церемония по откриване на реновирания Природозащитен информационен център „Витоша“

На 24.02.2015 г. се състоя церемонията по откриването на реновирания Природозащитен информационен център „Витоша“ в кв. Драгалевци. Организатор на събитието беше РИОСВ София. Ремонтните дейности на центъра са част от Проект DIR-5113325-14-111 „Опазване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ София, в т.ч.: резерват „Торфено бранище“, резерват „Бистришко бранище“, поддържан резерват „Училищна гора“, поддържан резерват „Богдан“, природозащитен информационен център „Витоша“ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ и са на стойност 186 652,94 лв. Общата стойност на проекта е 4 438 315,20 лв., от които 3 772 567,92 лв. са от ЕФРР и 665 747,28 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Церемонията беше уважена от Министъра на Околната среда и водите Ивелина Василева.

Директорката на РИОСВ София Ирена Петкова приветства присъстващите, след което координаторът на проекта Мила Кръстева запозна аудиторията с основните дейности, включени в проекта.

Министър Василева изрази задоволството си от постигнатото и увереност, че проектът ще бъде завършен успешно в предвидения до 30.06.2015 г. срок.

Директорката на ПП „Витоша“ Снежана Петрова поздрави бенефициента на проекта РИОСВ София за добрия резултат и поднесе на Министър Василева и директорката на РИОСВ София Ирена Петкова новото издание на ДПП „Витоша“ „Природното богатство на Природен парк „Витоша“, чиято разработка и отпечатване бяха финансирани по Проект „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша“, финансиран от ЕФРР и Държавния бюджет на Република България чрез ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content