Час по горска педагогика

На 30.09.2019 г., в двора на 55 – то СУ „Петко Каравелов“ се проведе открит урок по Горска педагогика. Водещи бяха двама студени от Лесотехническия университет, а участници – децата от 2-ри „б“ клас с ръководител Катя Захариева. В събитието участваха директорът на ДПП „Витоша“ д-р инж. Анна Петракиева и Силвия Арангелова -експерт туризъм, които разказаха на учениците интересни факти от историята на Природен парк „Витоша“ и ги поканиха на празника по случай 85 – годишнината на Парка.

Под формата на игри и забавления децата научиха важни уроци за гората. В началото се запознаха с основните правила на поведение сред природата, какво е полезно и вредно за околната среда, как да я пазят и кои са нейните обитатели. Интерпретаторите умело приложиха метода „играй и учи“ и по различен и интересен начин премина учебният час.

Игрите предизвикаха голям интерес и у децата от другите класове, което мотивира организаторите да проведат още уроци по Горска педагогика в бъдеще.

Skip to content