Честита Седмица на гората!

„Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа“  – това е посланието на тазгодишната Седмица на гората, която се провежда в цялата страна от 2 до 8 април. Мотото на кампанията акцентира върху ролята на младото поколение за бъдещето на горите на България и Европа. Само чрез информираност на подрастващите за значението на зеленото богатство на България можем да разчитаме, че горите ще бъдат съхранени. Освен възможност да се възстановим от ежедневния стрес, гората осигурява дом на дивата природа, подобрява качеството на водата и въздуха, създава условия за развитие на туризъм.

Седмицата на гората се чества от 1925 година с провеждането на празник на залесяването, когато са  засадени 420 000 горски фиданки и са посети 20 кг горски семена, на следващата година те са съответно 3 120 000 броя и 208 кг семена.

През следващите години празникът започва да се провежда в цялата страна, утвърждава се и добива популярност. Подготвителната работа за празника става все по-усилена –  изнасят се беседи, изготвят се листовки и апели, изпращат се писма до училищата и войсковите поделения, от лесничействата се подготвят фиданки и се определят терени за залесяване.

За първи път предложението Празникът на залесяването да се превърне в Седмица на гората е изказано от стажант-лесовъда Георги Минков в статията му „За празника на залесяването“ в сп. „Горски преглед“ от 1934 г. Авторът пише: „Аз смятам, че върховен дълг е на лесовъда, а най-вече на нас, младите, да се замислим по-сериозно върху организирането на празника, дълг е на организираните български лесовъди да направят още един път върховни усилия пред господина министъра на народното просвещение, щото досегашната трудова седмица на учащите се с новия закон за просветата да се превърне в седмица на залесяването“. Идеята е още лесовъдите от всички райони на страната да се нагърбят с разяснителна дейност за значението на горите и залесяването.

Това предложение е прието и първата Седмица на гората, открита от началника на Отделението за горите и лова Илия Стоянов, е проведена от 15 до 22 април 1934 г. Всеки ден през празничната седмица слушателите на столицата имали възможност да чуят и „радио-сказки“ на различни горски теми, а лесовъдите по места организирали залесяванията. През 1937 г. Седмицата, проведена на 4-11 април, била по утвърдена от министъра на земеделието и държавните имоти програма, в която най-важният апел бил за разумно използване на българските гори.

На 1 април 1940 г. в София, в зала „България“, била открита Седмицата на гората, на която присъствал и министър-председателят Богдан Филов. Откриването на Седмицата било обявено и по Радио „София“ от инж. Димитър Загоров, началникът на горите, лова и рибарството. Втората световна война спира провеждането на професионалния празник за повече от десетилетие. Той е възобновен през 1956 г.

Така във времето, съвпадащо с пролетното залесяване, българите от големи градове и села са излизали да засаждат дръвчета. През 1969 г. е отчетено залесяването на 10-милионния декар гори у нас.

Седмицата на гората и днес обединява българите, които обичат природата и ценят гората.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !

ПРОГРАМА НА ДПП „ВИТОША“ ЗА СЕДМИЦА НА ГОРАТАˊ 2018

27.03.2018 г. – Представяне на изложбата „Природните паркове на територията на ЮЗДП“, изнасяне на беседа за Международния ден на горите 21 март  и историята на Седмицата на гората в Частно средно училище „Цар Симеон Велики“, кв. Иваняне, Банкя.

02.04.2018 г., 11.00 ч. – Откриване на Седмицата на гората с фотоизложбата „Защитените територии по поречието на река Струма“, аранжирана във фоайето на партера на ул. „Антим I“ №17.

03.04.2018 г., 14.00 ч. – Среща на ДПП „Витоша“ с КС на Парка, със стопани на сгради, хижи и почивни домове на територията на ПП „Витоша“. Отчитане на постигнатато от ДПП „Витоша“ през 2017 г. Обсъждане на въпроси, които вълнуват присъстващите.

11.04.2018 г. – Провеждане на инициативата „Лесовъд за един ден“  от експерти на ДПП „Витоша“ в ОДЗ 46 „Жива вода“ в кв. Симеоново. (9.15 – 12.00 ч.).                     

 12.04.2018 г. – Провеждане на инициативата „Лесовъд за един ден“ от експерти на ДПП „Витоша в 191 ОУ, с. Железница. (11.00 – 12.30 ч.).                  

14.04.2018 г.  (от полунощ до вечерта на същия ден)

Представяне на популярни спортни дейности, които се практикуват на територията на Витоша и такива, за които планинската среда създава предпоставки за тяхното практикуване.         

Към представянето на отделните спортни активности ще се привлекат известни спортисти и туристически деятели, които ще придадат допълнителна атрактивност на отделните дейности.

С цел поддържане на интереса към уникалната природа на Парка и съчетаването на спорт и туризъм ще се зеснеме филма „Един ден на Витоша“.

Мероприятието ще бъде изцяло в услуга за събирането на финансови за дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“, набираща средства за реализирането на проекта на ДПП „Витоша“ „Витоша – достъпна за всички“ за изграждането на съоръжения за спорт и туризъм за хора в неравностойно положение в местността Игликина поляна.

Участници:

 1. Дойчин Боянов – Основен участник. Обединява всички спортно-туристически дейности, споделено с изявени представители в конкретните спортове.
 2. Боян Петров – Алпинист. Кандидат за изкачването на Хималайската корона с 10 изкачени осемхилядника.
 3. Илко Илиев – Планинско колоездене. Многократен републикански шампион на България в клас „Крос кънтри“.
 4. Станилия Стаменова – Кану-каяк. Световен и Европейски шампион по кану-каяк.
 5. Кирил Николов, Дизела – Планинско бягане и ориентиране. Вице-европейски шампион по ориентиране, многократен републикански шампион, рекордьор в планиски маратони и др.
 6. Теодор Кисимов – Спелеология. Най-изявеният български спелеолог с рекорд в проникването и изследването на най-дълбоката пропаст в Света „Крубер-Вороня“ в Кавказ.
 7. Никола Калистрин – Ски-алпинизъм. Многократен републикански шампион и национален състезател по ски-алпинизъм на България.
 8. Мартин Маровски – Алпинизъм. Автор на множество трудни премиерни маршрути за алпинизъм у нас и чужбина. Първият българин изкачил световно известната скално-ледена игла Серо торе в Патагония.
 9. Николай Петков – Катерене и алпинизъм. Най-изявеният български катерач и алпинист с множество премиерни маршрути по света и у нас. Практикуващ катеренето във всички негови форми и разновидности. Зам. председател на БФКА.
 10. Веселин Овчаров – Парапланеризъм. Професионален акробатичен парапланерист с множество рекорди. Практикува скокове BASE и полети с костюм-крило.
 11. Росен Касабов – Пилот на топловъздушен балон, инструктор по бънджи скокове, парашутист и основател на клуб „Адреналин“.
 12. Спортен клуб „Мъшинг – България“ – Състезания и тренировки с впрегатни кучета.

 

 

 

Skip to content