Предстоящ авариен ремонт на два опасни моста. Не преминавайте през тях до възстановяването им!

С настоящото писмо Дирекцията на Природен парк «Витоша» благодари на семейство Недкови за подадената информация, тъй като сигурността на туристите, посещаващи планината, е най-важна.

Бихме искали да уверим посетителите на парка, че парковата администрация веднага взе необходимите мерки.

Днес, 16.06.2016 г. експерти от Дирекцията посетиха мястото и поставиха предупредителни табели и сигнални ленти на двата моста. Направиха се измервания и ще се извърши ремонт в най-кратък срок. До извършване на ремонта отправихме предупреждение към туристите, преминаващи по този маршрут, и на сайта на Природен парк «Витоша» www.park-vitosha.org.

Двата моста, предмет на сигнала, са изградени преди 6 години в рамките на проект, финансиран по Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г.», включващ ремонт на 30 км алейна мрежа по шест туристически маршрута, възстановяване на паркова инфраструктура и маркировка, както и много други дейности.

^A9E70B7768B7A100BF8D3803760FC055AA9633A783D7082621^pimgpsh_fullsize_distr

Всяка година след края на зимата в началото на летния туристически сезон Дирекцията на Природен парк «Витоша» прави оглед на състоянието на парковата инфрастуктура – алеи, мостове и скари за преминаване, заслони, информационни и насочващи табели. Прави се оглед и равносметка на щетите, предизвикани както от климатичните влияния, така и от честите вандалски набези.

За поддържане на туристическите алеи, кътове за отдих, заслони и други туристически обекти в добро състояние парковата администрация стартира тази година кампания за „осиновяване“ обекти. По този начин се опитваме да компенсираме липсата на необходимите бюджетни средства и кадрова обезпеченост за поддръжка. Само през месец юни т.г. в рамките на тази кампания с доброволен труд бяха изградени 3 нови моста – 2 в м. Дендрариума и 1 до хижа «Септември» /по алеята м. Златни мостове – х. «Момина скала»/.

В заключение бихме искали отново да благодарим за подадения сигнал и да уверим туристите, че сме предприели бързи мерки за отстраняване на проблема и ремонтът ще се извърши в кратък срок.

ДПП „Витоша“

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content