109 години Българска Независимост

На 22 септември се навършват 109 години от обявяването на Независимостта на България.

През есента на 1908 г. десетилетните стремежи на българите за отхвърляне васалността на Княжеството към Османската империя се увенчават с успех. На 22 септември в старата столица Велико Търново княз Фердинанд и правителството на Александър Малинов се обръщат с Манифест към българския народ и тържествено провъзгласяват “съединената на 6 септември 1885 г. България за независимо Българско Царство”. България става суверенна държава, самостоятелен и равноправен субект в международните отношения.

Дълго време значимостта на това събитие от новата история не се оценява, но през 1998 г. датата 22 септември е обявена за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 г.

Тази година отбелязваме 109-я рожден ден на Независимата българска държава. В българските архиви се съхраняват значителен брой исторически документи, спомени, дипломатически доклади и други, които разкриват сложните ходове на българското правителство и дипломация и проследяват динамиката на събитието, белязало един от върховните мигове на България – демонстрация на силата на единството и вярата в собствените ни сили.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Skip to content