15 години Национален ученически екопарламент

На 21-ви октомври т. г. Националният ученически екопарламент тържествено отпразнува своята 15-годишнина. На 20-ти октомври 2001 г. 74 СОУ „Гоце Делчев“ в София отваря широко врати, за да посрещне ученици и техните ръководители от училища в цялата страна. Поканата е отправена от екоклуб „Гея“ на училището-домакин, а поводът – връчване на награди за отличилите се в обявените от екоклуба конкурси. Тази среща поставя началото на една национална младежка организация, устояла на времето, трудностите и проблемите вече 15 години. Организация, обединяваща ученици и учители с представители на държавни институции и неправителствени организации с общи интереси към състоянието и проблемите на околната среда. Организация, която 15 години образова младите хора чрез методите на неформалното образование, която допринася за изграждане на активна гражданска позиция, обогатявайки ги със знания за околната среда и правата на детето, формирайки у тях лидерски умения. 15 години, изпълнени с много труд при организиране на различни събития, с радост от срещите с приятели и удовлетворение от добре свършената работа.

През тези 15 години Дирекцията на Природен парк „Витоша“ осъществи чудесни контакти с ръководството на Националния ученически екопарламент, подпомагайки неговата дейност по различни начини – с организиране на срещи, с предоставяне на информационни материали за Парка, с оказване на помощ при разработката на проекти.

Директорът на ДПП „Витоша“ г-жа Снежана Петрова поднесе поздравителен адрес и информационни материали за Парка на председателя на Управителния съвет на Националния ученически екопарламент г-жа Милка Джиджова, която от своя страна изказа надежди за бъдещи контакти между двете организации и подари красиви вазички с нежни цветя.

Дано това ползотворно сътрудничество да продължи, а тази чудесна младежка организация да обхване още повече ученици от цялата страна, обединени от общата кауза – опазването на българската природа.

Желаем много здраве на всички членове на Националния ученически екопарламент и на неговия сърцат ръководител – г-жа Милка Джиджова !

Честит празник!

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content