18 години Природен парк „Рилски манастир“

На 20 юни 2018 г. Природен парк „Рилски манастир“ отпразнува своята 18-годишнина. Втората по посещаемост защитена територия в България е създадена на 11-и юни 2000 г. върху площ от 25 253,5 ха с цел опазване и поддържане на разнообразието на екосистемите и на видовете от флората и фауната, създаване на условия за развитието на туризъм и екологосъобразен поминък на местното население, както и за осъществяване на научни, образователни и рекреационни дейности. Природен парк “Рилски манастир” се намира в централната част на Югозападна България, като обхваща средно- и високопланинските части на западния дял на най-високата на балканите Рила планина, горното течение на река Рилска и цялата река Илийна. Гори, високопланински ливади, алпийски местности, разнообразни релефни форми, 28 високопланински езера и високи върхове – това е обликът на Парка.

Обектите със защитен статут в Парка са резерват “Риломанастирска гора” (3 676,5 ха), както и най-големият паметник на българското Възраждане – Рилският манастир, включен в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство.

Празникът по случай 18-ия рожден ден на Парка беше организиран от ДПП „Рилски манастир“ на Кирилова поляна пред информационния център. Гости на тържеството бяха  представители на Югозападно държавно предприятие, РДГ Кюстендил, ДГС „Рилски манастир“, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и експерти от Дирекцията на Природен парк „Витоша“.

Присъстващите бяха поздравени от директора на ДПП „Рилски манастир“ инж. Никола Христов и децата от вокална група „Рилски звънчета“ с ръководител г-жа Емилия Начева към читалище „Христо Ботев“ в гр. Рила. След презентация, представяща постиженията на дирекцията и бъдещите предизвикателства и проекти, гостите се включиха в засаждане на лечебни растения на поляната пред информационния център.

Празникът беше съпътстван и от фотоизложбата „Защитените територии по поречието на река Струма“ – дело на инж. Михаил Михайлов.

Представител на Дирекцията на Природен парк „Витоша“ пожела на своите колеги, да продължат да работят със същия ентусиазъм за опазване и популяризиране на красивата природа на Природен парк „Рилски манастир“.

 

Skip to content