Почистване Музей на мечката

На 20 юли 2013 г. се проведе доброволческа акция за почистване на района и ремонт на парковата инфраструктура. В нея се включиха 10 доброволци и експерти от ДПП „Витоша” – Мария Петкова и Сава Попсавов. Всички необходими за работата материали бяха осигурени и закупени изцяло с бюджет по дейност 3.10, а именно: 20 кутии лак, телени четки, четки за лакиране, ръкавици и чували за отпадъци. Езерото в къта на земноводните беше почистено и напълнено с вода, в която се постави водолюбива растителност. С храсторез и резачка бяха почистени площите около музея, а падналите антипаркинг елементи бяха отново зациментирани. Лакираха се 5 пейки „Витошки тип“ и една беседка, която беше ремонтирана и укрепена. Ремонтирана беше и чешмата на музея, която беше обшита с капаци от иглолистна дървесина. Премахна се нерегламентираното огнище и на негово място се засади здравец. Цялата площ около музея беше просветлена и почистена. Събраха се 20 чувала битови отпадъци.

Skip to content