НОВИНИ

21 март – Световен ден на гората

Датата е избрана по инициатива на 23-та сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 г. и e подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие през 1972 г.

Горите покриват почти една трета от земната повърхност на Земята и осигуряват на хората стоки като дървесина, гориво, храни и фураж, помагат в борбата с изменението на климата, защитават биоразнообразието, почвите, реките и резервоарите и служат като зони, където хората могат да се доближат до природата.

Темата през 2022 г. е “Ролята на горите за осигуряване на устойчиво производство и потребление”.

Skip to content