НОВИНИ

21 септември -Ден на европейското сътрудничество

В Деня на европейското сътрудничество 21 септември, Съвместния секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия – Interreg-IPA CBC България – Сърбия към МРРБ в България, Министерството на европейската интеграция на Република Сърбия и Дирекция на Природен парк „Витоша“ отбелязаха заедно честването, пред откритата класна стая в близост до селата Боснек и Чуйпетлово.

„Класната стая е изградена по проект „Екологичното образование – мост за устойчиво развитие на трансграничния район“, който има за цел да доближи деца от България и Сърбия до природата. В рамките на година над 500 деца и младежи от училища и детски градини на София област, град Перник и област Перник участваха в обучение сред природата в изградената по проекта „Открита класна стая“ в близост до с. Боснек. Запознаха се със значимостта и особеностите на Боснешкия карст, посредством информационните табла по алеята на карста. Научиха за пещерното богатство в района и за най-дългата пещера в България –Духлата. С тази дейност по проекта успяхме да обогатим знанията на децата за природата, изградихме у тях ценности, полезни както за тях, така и за обществото, създадохме условия за формиране на екологично мислене у подрастващите.“ разказа зам. директора на  Дирекцията инж. Наталия Илиева.

Силвия Арангелова експерт туризъм от ДПП „Витоша“ демонстрира част от разработените обучителни семинари и игри – уроци по горска педагогика за децата.

Официално бяха обявени победителите във фотоконкурса за младежи от България и Сърбия, които бяха насърчени да споделят своите преживявания сред природата. Той бе организиран от Съвместния секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия – Interreg-IPA CBC България – Сърбия към МРРБ в България и Министерството на европейската интеграция на Република Сърбия. Мая Йованович – отговорен експерт за изпълнението на проекта, благодари на колегите от ДПП „Витоша“ за съвместната успешна работа.

Снимки Станислава Крумова

Skip to content