НОВИНИ

28 май – Денят на европейските паркове

На 28 май, Дирекцията на Природен парк „Витоша“ отбеляза Денят на Натура 2000 и Деня на парковете в България, пред Регионалния исторически музей – Благоевград.

Събитието бе насочено към децата, които се включиха с интерес в игрите, подготвени от различните институции участвали в  инициативата.

 WWF България и Дружеството на анималистите, флористите и научните илюстратори ДАФНИ бяха подготвили изложбата „Чудесата на природата: от семе до гора“, за да представят ключовите условия за успешно залесяване и горското богатство, което трябва да опазим.

Експертите от ДПП „Витоша“ насочиха вниманието на децата, че опазването на природата в България датира преди много години и  Витоша е първия парк не само в България, а и на Балканския полуостров и тази година ще навърши своите достолепни 90 години. Малчуганите с интерес слушаха за обитателите на парка и изключително богатия и многообразен растителен свят.  

Skip to content