28 май – Ден на парковете в България

Европейският ден на парковете е обявен от Европейската федерация на националните и природни паркове EUROPARC. Избраната дата е свързана с 24 май 1909 г., когато в Швеция са създадени първите в Европа девет национални парка. 24 май е обявен за „Ден на парковете“ от Генералната Асамблея на Европейските паркове през 1999 г. Същата година, по решение на Министерство на околната среда и водите у нас, датата 28 май е определена за Ден на парковете в България. Взети заедно, 11-те природни парка на България представляват най-голямата защитена територия в страната.

Природен парк „Витоша“ е първият парк не само в България, но и на Балканския полуостров.
Обявен е една година след Лондонското определение за национални паркове на 27-ми октомври 1934 г. През 1936 г., под влияние на Съюза за защита на природата е изготвена и обнародвана Наредба – Закон за защита на родната природа, според която паркът не е вече национален, а народен. През 2000 г. парк „Витоша“е прекатегоризан в Природен парк.

Природен парк „Витоша“ има богата растителност с над 1800 вида, над 500 гъби и  разнообразна безгръбначна фауна. През различните сезони могат да се наблюдават близо 230 вида птици, от които около 120 са гнездещи, 67 са постоянни и 53 вида са прелетни. Досега на Витоша са установени 18 вида прилепи, или почти 51,5 % от известните видове в България. От едрите бозайници в спокойните места на планината все още се срещат благороден елен, сърна, диво прасе , мечка и вълк. 

Основната дейност на експертите от Дирекцията на Природен парк „Витоша“ е извършване и организиране на мероприятия по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие.

В този филм ще ви представим работата на експерт фауна д-р Никола Дойкин.

https://fb.watch/5MeVj_Lm6L/

Skip to content