40-годишнина от основаването на Студентски клуб по опазване на природната среда

На 12.04.2017 г. (сряда) се състоя празненство по случай 40 години от основаването на Студентски клуб по опазване на природната среда (СКОПС) към Лесотехнически университет, гр. София. Клубът е създаден през 1977 г. от студенти от специалност „Горско стопанство” и е най-старата студентска екологична организация в България.

Събитието събра бивши и настоящи членове и беше повод за присъстващите да се запознаят, да се видят отново и да си прекарат една много хубава пролетна вечер заедно!

Празникът беше уважен от заместник директора на ДПП „Витоша“ г-жа Ваня Рътарова – Георгиева, която активно е участвала в ръководенето на клуба като председател в продължение на пет години. На годишнината присъстваха ректорът на ЛТУ проф. Иван Илиев, много преподаватели от ЛТУ, както и други стари членове.

Екипът на ДПП „Витоша“ поздравява всички членове на СКОПС и им желае много бъдещи успехи в природозащитната дейност!

 

 

 

Skip to content