85 ГОДИНИ ПАРК „ВИТОША“

На 27.10.1934 година, точно преди 85 години, с постановление III А-15422/1934 г. на Министерство на земеделието и държавните имоти е обявен Национален парк „Витоша“, прекатегоризиран по-късно в Народен, а през 2000 година в Природен парк „Витоша“ – първият в България и на Балканите, един от най-старите в Европа.

Дирекция на Природен парк „Витоша“ честити юбилея на всички стопанисвали и управлявали парка през тези години, на изследователите, на природолюбителите и природозащитниците, на проектантите и строителите, на доброволците, туристите, хижарите, спасителите, спортистите и всички приятели на Витоша!

„Витоша не е орисница, за да определя съдбините на народите, но тя вижда всички съдбини, които народите сами си подготвят. Като свинкс, тя гледа и мълчи“, каза великият българин Павел Делирадев, участник в македонското освободително движение, радактор на вестници и списания, автор на книги за българсите планини, с големи заслуги за развитието на туризма в България.

Skip to content