НОВИНИ

89 години Природен парк „Витоша“

Днес, в Детския екостационар „Бели брези“ се състоя тържествено отбелязване на 89-тата годишнина на Природен парк „Витоша“- най- стария парк на България.

На събитието присъстваха инж. Стоян Тошев, изпълнителен директор на ИАГ, инж. Росен Райчев, директор на Дирекция „Контрол по опазване на горските територии“ в ИАГ, инж. Димитър Баталов, гл. секретар на ИАГ, инж. Тони Кръстев, директор на Дирекция „Горско стопанство“ в ИАГ, инж. Валентин Чамбов, директор на ЮЗДП – Благоевград, инж. Николай Николов – директор на РДГ София, инж. Цветан Динев – директор на ТП „ДГС София“, инж. Мирослав Джупаров – директор на ДЛС“ Витошко- Студена“, инж. Венцислав Георгиев – директор на Лесозащитна станция София, инж. Ирена Петкова – директор на РИОСВ София, комисар Илиян Илиев – директор на  06 РС „ПБЗН“, представители на ЮЦДП гр. Смолян, Семеконтролна станция София, Столична община, Фондация „София – европейска столица на спорта“, редакцията на списание „Гора“ и др.

Директорката на ДПП „Витоша“ д-р инж. Анна Петракиева се обърна към присъстващите с думите: „Благодарение на всички вас, днес имаме възможността да се съберем и заедно да отбележим празника на Природен парк „Витоша“.  С вашето партньорство и подкрепа постигаме  общите ни цели по опазването на любимата на всички софиянци Витоша. През последните години бяхме изправени пред предизвикателството да извършим основен ремонт на покривната конструкция на ДЕС „Бели брези“, което се оказа непосилна задача за плещите на нашата дирекция. За щастие приятелска ръка ни подадоха ръководството на МЗХ и ИАГ – инж. Валентин Чамбов и сегашният зам.-министър инж. Мирослав Маринов, инж. Стоян Тошев, дългогодишният директор на ЮЗДП – д-р инж. Дамян Дамянов. Без навременната намеса на ръководството от ЮЦДП в лицето на инж. Здравко Бакалов и инж. Александър Кроснев от ТП „ДГС Самоков“ този проект нямаше да бъде реалност. Получихме безрезервно доверие, отзивчивост и разбиране, за което сърдечно благодарим“.

Поздравителни адреси се получиха от инж. Мирослав Маринов, зам.-министър на земеделието и храните, Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, инж. Ирена Петкова, директор на РИОСВ София, инж. Иван Палигоров, председател на Съюза на лесовъдите в България и други.

Празничната програма, подготвена от учениците от 191 ОУ „Отец Паисий“ в с. Железница с директор Савина Игнатова, внесе много настроение и развълнува публиката. Всички се насладиха на вълнуващите изпълнения на децата, които изненадаха с неподозирани таланти.

Юлия Михайлова и Юлиан Антонов запознаха присъстващите с историята и специфичните особености на сградата ДЕС „Бели брези“ и техниките, използвани при нейното строителство.

Дирекцията на Парка благодари на всички, споделили празника!

Skip to content