Стотици доброволци работиха безвъзмездно на Витоша

Доброволци от различни фирми и организации се възползваха от хубавото време и оползотвориха работната събота – 14 май, за да положат труда си при реализирането на шест доброволчески акции на територията на ПП „Витошa“.

Около 70 човека от фирма „Телелинк България” за поредна година доброволстваха и работиха в м. Дендрариума, като там те изградиха два напълно нови дървени моста, ремонтираха повредена дървена ограда, събраха отпадъците и лакираха голяма част от парковата мебел в района.

Към почистването на Дендрариума се включиха близо 30 човека  от фирма „Инграм майкро”.

По същото време повече от 30 души от екипа на „VMWare“ работиха на Игликина поляна, недалеч от Дендрариума, снабдени с ръкавици, телени четки, лак за дърво, четки за боядисване и добро настроение. Много от тях дойдоха заедно със семействата и децата си и се включиха в Доброволческия ден, организиран от ДПП „Витоша“, Фондация Помощ за благотворителността в България и Американската търговска камара. Почистваха, лакираха и освежаваха над 30 пейки, беседки и дървени маси и разчистиха стари огнища.

От работната събота се възползваха и осиновителите от „Овергаз”, които работиха по осиновената от тях алея от кв. Драгалевци до кв. Бояна – участък от Обиколната алея. По дължината на алеята те почистваха водостоци и канавки и лакираха дървени скари и мостчета.

Осиновителите от ТД „Боерица”  – с. Владая, работиха на покровителствената от тях пътека от м. Пазарището до м. Боерица. В рамките на акцията беше извършено прочистване на пътека, също така започна и работата по ремонтирането на каменната чешма в м. Пазарището.

Районът над с. Бистрица  в м. Плажа беше поредното място, където на този ден се работи доброволно – там повече от 100 човека от фирма „Авус Капитал” лакираха изградената през 2015 г. паркова мебел около изкуственото езеро в м. Плажа. Те прочистиха и замърсените водостоци и канавки в района по алеята за х. Алеко.

Цялата  Дирекция на ПП „Витоша“ се включи в провеждането на акциите, като също така осигури необходимите инструменти, а материалите, нужни за провеждането на акциите, бяха закупени от самите доброволци.

Дирекцията на ПП „Витоша“ благодари от сърце на всички доброволци, които участваха в акциите!

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content