fbpx

Проведена работна среща между ДПП Витоша и заинтересовани страни

2012-12-28 11:35

На 20.12.2012 г. в горски дом „Ветровала” в едноименната местност на Витоша се събраха експертите на ДПП Витоша, кметовете на населените места около ПП Витоша, управителите на витошките хижи, представители на държавни институции и други заинтересовани страни. Присъстващите бяха запознати с работата на ДПП Витоша, с изпълняваните от Дирекцията на парка проекти и с предвидените […]

Дирекцията на Природен парк „Витоша” представи третия си проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

2012-12-28 9:54

На 17 декември в Информационния център на Представителството на Европейската комисия в България Дирекцията на природен парк „Витоша” проведе пресконференция, на която беше представен проектът „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”. Пресконференцията […]

Дирекцията на Природен парк Витоша участва в изложението за международния ден на доброволчеството

2012-12-10 9:52

На 5.12.2012 г. в Дома на киното в София се проведе изложение, посветено на международния ден на доброволчеството. Организатор беше CVS България – екологична неправителствена организация, която на този ден отбеляза и своя 10-годишен юбилей. Дирекцията на Природен парк Витоша участва на изложението със самостоятелен щанд. В залата се провеждаха срещи, разговори, обменяха се координати […]

Доброволци засадиха 150 фиданки от тис над село Чуйпетлово

2012-11-29 9:51

За четвърта поредна година служители на фирма Куинтайлс, клон България положиха доброволен труд на територията на Природен парк Витоша, като този път засадиха 150 броя фиданки от тис (Taxus baccata) . Доброволците работиха на 19.10.2012 г., а фиданките бяха осигурени от Дирекция на Природен парк Витоша. Тисът е иглолистен дървесен вид, защитен от Закона за […]

Съобщение

2012-11-20 1:57

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на проект „Дейности по устойчиво управление на ПП Витоша” УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомяваме, че на 23.11.2012 г. от 12:30 часав сградата на Дирекция на Природен парк „Витоша”, гр. София, ул. „Антим […]

1 2 3 9