fbpx

Светла Коледа! Здрава и щастлива Нова 2015 Година!

2014-12-19 9:42

Дирекцията на Природен парк “Витоша” пожелава на всички, които обичат и пазят прекрасната Витоша много здраве, лично щастие и незабравими бъдещи срещи с природата на планината!

Плакет от фондация “Екообщност”

2014-12-10 2:11

Плакетът беше получен по случай 80-годишния юбилей на парка и традиционното честване на деня на доброволчеството на 5 декември всяка година.

Отбелязване на Международния ден на доброволеца

2014-12-08 10:28

На 5 декември в Дирекцията на Природен парк “Витоша” беше отбелязан Международния ден на доброволеца. Честването премина с презентация на акциите през годината, както и с раздаването на грамоти и награди за всички участващи организации, фирми, неправителствени организации и местни хора, които са вложили своя труд и време за облагородяването на парка. Координирането на всички […]

ОДЗ 46 „Жива вода“ в кв. Симеоново за два месеца и половина спечели, осъществи и финализира проект „Близо до природата, близо до себе си…“

2014-11-28 8:52

На 26 ноември в големия салон на ОДЗ „Жива вода“ с невероятен концерт и игри беше финализиран проект „Близо до природата, близо до себе си – устойчиво развитие на детската познавателна и двигателна активност, здравословен начин на живот и добротворство”. Проектът  е реализиран по Приоритетна област 1 от Програмата за развитие на спорта в Столична […]

Престур за представяне на напредъка по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк “Витоша”

2014-11-24 1:57

На 20.11.2014 г. ДПП „Витоша” проведе престур за представяне на напредъка по проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Престурът започна с презентация за проекта в Детския екостационар «Бели брези», […]

1 2 3 14