fbpx

Здрава, мирна и щастлива Нова година!

2019-12-23 8:00

Мониторинг на торфищните води по проект “Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания”

2019-12-19 12:22

В рамките на Дейност 1: Подобряване на природозащитното състоянието на торфищни комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни торфища“) се предвижда извършване на мониторинг на торфищните води с цел проследяване и оценка на количественото и качественото им състояние. Мониторингът на качеството на торфищните води предвижда пробовземане да се извършва 4 пъти в годината […]

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ с грамота за успешно партньорство от Столична библиотека

2019-12-18 9:59

Днес, 17.12.2019 г., на тържествена церемония в Мраморното фоайе на Столична библиотека за шеста поредна година бяха връчени годишните награди на Столичната библиотека. Те бяха разпределени в шест категории: Писател на годината; Читател на годината; Най-четени съвременни български автори; Успешно партньорство; Дарител на годината; Медийно отразяване. Дирекцията на Природен парк „Витоша“ получи грамота в категорията […]

Извършена проверка за поставена маркировка

2019-12-09 3:51

На 6.12.2019 г., екипът за управление на проекта  „Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“, извърши проверка на терен за изпълнението на договора за поставяне на лентова маркировка по маршрутите: м. Редки рид – м. Яневица – м. Борова скала […]

Тържествено отбелязване на международния ден на доброволчеството

2019-12-06 8:44

На 5-ти декември 2019 г., Дирекцията на ПП “Витоша” за поредна година отпразнува международния ден на доброволчеството. Събитието се проведе Конферетната зала на Столична община на ул.“Париж“ №1 в София. „Доброволчеството е изключително специфична дейност. От една страна, човек се посвещава на една добра кауза – да прави живота на другите по-красив, по-добър и по-успешен. […]

1 2 3 14