Младежки образователен лагер на Витоша

2020-08-03 4:46

През изминалите дни в Природен парк „Витоша“ се проведе младежки образователен лагер, част от проекта „Game on!“. Той се изпълнява от Българска фондация биоразнообразие ( БФБ) по програма DEAR на Европейската комисия. Обученията са част от информационно-образователните кампании на фондацията, свързани с климатичните промени в глобален мащаб. Като гост-лектори се включиха експерти от Югозападно държавно […]

Да танцуваме заедно

2020-07-27 3:42

Тази неделя, 26.07.2020 г., на поляната пред Детския екостационар „Бели брези“ на Витоша се проведе благотворителната инициатива под надслов “Да танцуваме заедно” на Анна Йончева – двигателят на  проекта „Различните деца на България“. Събитието имаше за цел след дългата изолация децата със специални нужди да се съберат и да потанцуват заедно сред природата. Празникът протече […]

Заседание на Консултативния съвет на Природен парк „Витоша“

2020-07-23 3:18

В изпълнение на дългосрочните цели и управленски задачи, залегнали в Плана за управление на Природен парк „Витоша“, за прилагане на форма на управленчески модел на Парка, съчетаващ интересите на държавата, местните общности и другите заинтересовани страни, през 2015 г. беше създаден Консултативен съвет на ПП „Витоша“. В съответствие с чл. 6, т. 2 и т. […]

С електрически велосипед до Витоша

2020-07-23 11:25

Днес 23.07.2020 г, заместник-кметът на София Кристиан Кръстев ще даде старт на третия сезон на услугата за наемане на електрически велосипеди до Витоша, съобщиха от Столична община. Началото на инициативата ще е от 14.00 часа от паркинга пред “Национален исторически музей” (НИМ) до местностите “Тихия кът” и “Златните мостове” в Природен парк Витоша. Инициативата е […]

Продължават дейностите по Проект №BG16M1OP002-3.007-0015-C01 на територията на Природен парк „Витоша”

2020-07-18 3:03

На 09.07.2020 г., екипът за управление на проекта  „Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“, извърши проверка на терен за изпълнението на дейностите по проекта: Косене в торфищата, в които е установено обрастване с трева и храстителна растителност. Изграждане на […]

1 2 3 8