Вандализъм на Витоша

2020-05-28 10:57

По-малко от месец изграденият с европейски средства мост над буйната Боянска река можа да радва туристите. Той беше изграден на 29 април 2020 г., в близост до Боянския водопад, но при рутинна проверка от експертите на ДПП “Витоша” на 23 май т.г., беше установено, че парапетът е счупен умишлено и останките му са в реката. […]

Онлайн обучения за Природен парк „Витоша“

2020-05-20 8:26

В условията на извънредната ситуация Силвия Арангелова, експерт туризъм от Дирекция на Природен парк „Витоша“, проведе две онлайн обучения. Студентите от Лесотехническия университет се запознаха с многобройните възможности за туризъм, които предоставя Витоша, от изнесената им онлайн презентация „Туризмът в Природен парк Витоша“. Малките ученици от 3 клас на 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, по […]

Общи усилия за „Новото лице на Витоша“ и рехабилитация на туристическата инфраструктура

2020-05-14 8:12

Фондация „София – европейска столица на спорта“ организира среща за координиране мерките, които да направят Витоша по-привлекателна и достъпна за туризъм, отдих и спорт. Няколко инициативи събраха под мотото „Новото лице на Витоша“ в Информационния център на бул. „Михай Еминеску“ представили на организации, анонсирали в последно време идеи и проекти за доброто бъдеще на планината […]

Открихме убита сърна на територията на Природен парк “Витоша”

2020-05-12 5:26

Горските експерти откриха убита сърна на територията на Природен парк “Витоша”. Нарушението е констатирано на 12 май след подаден сигнал от гражданин за труп на сърна в района на Златните мостове. Експерти от Дирекцията предприеха незабавни мерки за констатиране на инцидента, както и за извозването на животното, при спазване на всички мерки за биосигурност. Причината […]

Продължава работата по проект за „Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания“

2020-05-11 10:57

Дирекцията на Природен парк „Витоша“,  продължава успешната реализация на дейностите по проект   “Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша““, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.   С цел подобряване на природозащитното състояние на местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum“ и 9180 „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи […]

1 2 3 4