ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА В 192 СУ „ХРИТО БОТЕВ“ С.БИСТРИЦА

Днес 20.03.2019 г. пътуваydна сграда „Природни паркове на територията на Югозападното държавно предприятие„ Гостова на 192 СУ „Христо Ботев“ с. Бистрица по случайМеждународния ден на гората 21 март, Експертът от ДПП „Витоша“ Юлия Михайлова представи представител на близо 100 ученика от 1 до 12 клас. Децата се запознаха с интересни факти за парка „Витоша“, „Беласица“, „Рилски манастир“ и дружество на Югозападното държавно предприятие в опасност и грижа за гората. Изключвате още остатъци в училището с няколко дни, за да можете да дебатирате в свободно време, за да опознаете богатството на защитените територии. Директор на училището Лилия Часовници обяснява, че след края на експозицията на населението, се проверява за въпроси, свързани с фактите за природните паркове.

Skip to content