Днес, 21-ви март, е Международният ден на горите

Международният ден на гората се отбелязва от 1972 г., по инициатива на 23-та сесия на Европейската конфедерация по земеделие /ноември 1971/, подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, за да се защити флората и фауната на горите. Европейската земеделска федерация прави предложение, 21 март, денят на пролетното равноденствие в Северното полукълбо и съответно на есенното равноденствие в Южното полукълбо, да бъде отбелязан като Световен ден на гората.

В цял свят се провеждат събития, които представят социалните, екологичните и икономическите функции на горите. Целта на събитията е да насочи фокуса на световната общност към опазване на този ресурс.

Събитието логично предшества утрешните тържества, посветени на Световния дена на водата (22 март). Близостта на двата дни в календара на ООН показва, решаващата връзка между водата и горите, която става все по-силна с всеки изминат ден. Екосистемите, градовете и общностите зависят от горите, за да се осигури регулиране и пречистване на водата.

Skip to content