Скъпи приятели,

Благотворителна кампания на ДП „Витоша“ – „Витоша достъпна за всички“ има за цел да създаде условия и възможности за участие в хора с увреждания в спортни занимания на територията на парка. В хода на кампанията ще бъде възстановена алеята за спорт и активност на хора в неравностойно положение, разположена в местността Игликини поляна.На 1-ви ноември 2017г. стартира дарителската кампания под мотото „Избери, за да помогнеш!“за изграждане на спортна алея за хора в неравностойно положение. За целта на живот, физическа и психическа дееспособност и социална интеграция на хора с увреждане Дирекция на Природен парк „Витоша“ към Изпълнителната агенция по горите при МЗХК разработката на проекта „Витоша – достъпна за всички“, Той предвижда монтаж на специализиран уред за повишаване на активността за хора с увреждане на опорно-двигателния апарат в едно от най-прекрасните места на Витоша със спиращи дъна панорамни гледки – Игликин а поляна . Ще им а люлки, уред за висяне, фитнес уред, колело за раздвижване, лост за набиране, въртежка, рампа за наблюдение и информационен пункт. Предвидени са и специални маси с пейки, съобразени с ползването на хора в инвалидни колички, за да се избегне изолацията им от останалите туристи

Skip to content