Oтбелязване деня на „Децата – приятели на планината”

На 30.11.2011 г. експерти от Дирекцията на Природен парк „Витоша“ заедно с Програма „Здраве чрез движение сред природата” бяха поканени в ЦДГ № 85 „Родина”, за да отбележат деня на „Децата – приятели на планината”. Децата от  ЦДГ № 85 „Родина” взеха активно участие в мултимедийната презентация, представяща планината и нейните обитатели, която експертите от ДПП Витоша бяха подготвили специално за случая. По традиция експертите от Дирекцията на Природен парк „Витоша“ поднесоха обучителни и нагледни материали, които да послужат при опознаването на обитателите, живеещи в планината.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content