Нова секция в сайта www.park-vitosha.org, посветена на предстоящата актуализация на ПУ на ПП „Витоша”

2013-04-12 11:52

От 10 април 2013 г. в сайта на ПП „Витоша” www.park-vitosha.org е създадена нова секция: „Актуализация на ПУ”. В нея можете да намерите проекта на задание за актуализация на плана за управление на Природен парк „Витоша” и електронната поща (plan.upravlenie@park-vitosha.org), на която да изпращате своите мнения за проекта на заданието до 24 април 2013 г. […]

Резултат от проведения конкурс за избор на главен счетоводител на ДПП “Витоша”

2013-04-10 12:27

Резултат от проведения конкурс за избор на главен счетоводител на ДПП “Витоша” На длъжността “главен счетоводител на ДПП “Витоша” от 01.04.2013 г. е назначена г-жа Нели Иванова Димитрова, преминала успешно отделните фази на конкурсната процедура и показала необходимите знания по компетентностите, определени от нормативната уредба, регулираща дейността на главния счетоводител. Документи: Протокол от заседанието на […]

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН

2013-04-09 11:40

МЕСТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПП „ВИТОША”, СБОРНИ ПУНКТОВЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Дата на провеждане: 20.04.2013 г. СБОРЕН ПУНКТ №1: Село Боснек, на площада пред кметството. Начален час на акцията по почистване: 10.00 ч. Край на почистването: 13.00 ч. Място на депониране на събраните отпадъци: село Боснек, на площада пред кметството. СБОРЕН ПУНКТ №2: […]

Поход с беседи в дните на отворените врати на Витоша

2013-04-08 11:40

Два дни представители на ДПП “Витоша” посрещаха туристите в местността Златните мостове, съпровождаха ги по пътеката до хижа “Момина скала”, разказваха им за витошките смърчови гори и за сполетелите ги природни бедствия през последните десетина години. Разказаха им за предприетите в тази връзка залесявания, а маршрутът беше така избран, че да минава покрай залесените места. […]

Дни на отворените врати в Природен парк „Витоша”, посветени на Седмицата на гората 2013 г.

2013-04-01 11:40

Както всяка година, през първата пълна седмица на месец април се отбелязва най-значимото събитие за лесовъдите в България – Седмицата на гората, която тази година ще бъде под мотото „Гората и ние”. Празникът, първоначално назоваван Ден на залесяването, започнал през далечната 1925 година, когато ентусиазирани учители и ученици се заели със залесяване на обезлесени баири, […]

1 9 10 11 12