fbpx

Среща на ученици от столично училище с експерти от ДПП Витоша

2013-03-22 11:39

На 22 март 2013 г. в Националния парков информационен център към Дирекцията на Природен парк Витоша в София, на ул. “Антим І” № 17 се проведе среща между ученици от столичното 44-то СОУ, водени от тяхната преподавателка по география Петя Янчева и експерти от ДПП Витоша. От разказите на експертите учениците научиха интересни подробности за  […]

Допуснати до конкурса кандидати за длъжността “Главен счетоводител” в ДПП Витоша

2013-03-14 12:42

ДОПУСНАТИТЕ ДО КОНКУРСА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” В ДПП ВИТОША СА В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ Документи: Списък на допуснатите до конкурса кандидати за длъжността “Главен счетоводител” в ДПП Витоша СА В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ Документи: Списък на допуснатите до конкурса кандидати за длъжността “Главен счетоводител” в ДПП Витоша

Обява за конкурс за слъжността главен счетоводител в ДПП Витоша

2013-02-28 11:36

Дирекцията на Природен парк Витоша с адрес: гр. София 1303, ул. “Антим І” № 17 на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 16/25.02.2013 г. на Директора на ДПП Витоша О Б Я В […]

Съобщение относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на оборудване по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

2013-01-21 11:36

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомяваме, че на 25.01.2013 г. от 16:00 часа в сградата на Дирекция на Природен парк „Витоша”, гр. София, ул. „Антим I” № 17 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената […]

1 10 11 12