Мечка на Витоша по Коледа

2011-01-03 8:52

По време на разходката си в планината Лъчезар Христов – преподавател в Химическия факултет към Софиския университет получи необичаен коледен подарък – вълнуваща среща с мечка, която е успял да заснеме. Пожелаваме ви приятно гледане:

Нова туристическа маркировка

2010-12-03 8:52

На 02.12.2010 г. беше завършена маркировката по маршрута от Букапреслапски проход (до с. Ярлово) към Черни връх. По протежение на 16-километровия маршрут бяха поставени 164 стълба с височина 2,5 метра. Трасето съвпада с европейския туристически маршрут Е-4, който минава и през България. Общата дължина на мрежата от европейски маршрути, които прекосяват Европа от запад и […]

Дирекцията на Природен парк Витоша участва с презентация на тема: „Подобряване на природните условия в крайградските зони” в международен семинар „Насърчаване участието с проекти по програма INTERREG ІVС”

2010-11-30 12:45

На 02.12.2010 г Дирекцията на Природен парк Витоша взе участие в международен семинар на тема: „Насърчаване участието с проекти по програма INTERREG ІVС”. Семинарърт се проведе в рамките на един ден в гр. Русе. Общата цел на семинара бе да се сподели опитът в междурегионалното сътрудничество с потенциални бенефициенти и да се дадат примери как […]

Изпълнение на дейностите по проекта на ДПП Витоша „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма околна среда

2010-11-30 8:50

През месец ноември 2010 г. бяха извършени проверки на терен от експерти към ДПП Витоша за напредъка и изпълнението на дейностите по проекта „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 […]

Входни конструкции, информационни табла и указателни туристически табели по проект и с финансовата подкрепа на Milka

2010-11-26 8:49

През 2010 г. Дирекцията на Природен парк Витоша, с финансовата подкрепа на Milka, реализираха проект за Изграждане на входни конструкции, информационни табла и указателни туристически табели в Природен парк Витоша. За целта бяха предоставени общо 50 774 лв. След провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Ремонт на съществуваща алейна мрежа, […]

1 135 136 137 138 139 147