fbpx

Ново споразумение за партньорство за осиновен обект на Витоша

2019-02-21 2:28

На 18.02.2019 г. се подписа споразумение за партньорство между ДПП „Витоша“ и „ФАЙВ ЕЛЕМЕНТС ТУРС“ ООД – Йордан Калинов Конов. Срокът на споразумението е за срок от 3 години като осиновителят се задължава да поддържа в добро състояние лятната лентова маркировка, насочващите и информационни табели, чешмите, заслоните, кътовете за отдих, дървени мостове и скари, настилката и […]

Подновено споразумение за сътрудничество с Ротари клуб София-Център

2019-02-07 11:51

На 06.02.2019 г. ДПП „Витоша“ и Ротари клуб  София-Център подновиха споразумението си за сътрудничество, чийто предмет е поддръжка на туристическия маршрут “Алейна мрежа Драгалевски манастир”. Ротари клуб София-Център е осиновител на обекта от 2016 г. Представителите на организацията се грижат за поддръжката на алейната мрежа в добро състояние чрез почистване на изградените водостоци и канавки. Подновеното  […]

1 12 13 14