Входни конструкции, информационни табла и указателни туристически табели по проект и с финансовата подкрепа на Milka

2010-11-26 8:49

През 2010 г. Дирекцията на Природен парк Витоша, с финансовата подкрепа на Milka, реализираха проект за Изграждане на входни конструкции, информационни табла и указателни туристически табели в Природен парк Витоша. За целта бяха предоставени общо 50 774 лв. След провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Ремонт на съществуваща алейна мрежа, […]

На 18 и 19 ноември 2010 се проведе четвъртата среща на партньорите по проект PERIURBAN – ”Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда”

2010-11-23 8:49

Дирекцията на Природен парк Витоша участва в четвъртата среща на партньорите по проект PERIURBAN, финансиран по програмата INTERREG ІVС. Срещата се проведе в рамките на два дни – 18 и 19 ноември 2010 г., в гр. Катовице, Полша. В допълнение, участниците имаха възможност да се включат и в конференция на тема „От град към метрополис”. […]

През есента на 2010 г. бяха залесени 1550 бели върби по поречието на р. Струма

2010-11-08 8:48

С помощта на доброволци през есента на 2010 г. бяха залесени над 1500 бели върби по поречието на река Струма в близост до пернишкото село Боснек. На 30.10.2010 се проведе акция по засаждане на върбови фиданки, в която се включиха 50 доброволци от фирма Веломания. Резултатът е над 1000 броя засадени дръвчета от бяла върба, […]

Човешка небрежност предизвика пожар на Витоша

2010-11-07 8:47

Днес, 07.11.2010 г. около обяд в района на хижа Кумата възникна пожар, който бързо се разпространи върху 100 дка и опожари тревна растителност, смрикови храсти и засегна 15 смърчови дървета. В гасенето се включиха 30 души пожарникари, служители от Държавно горско стопанство София, Планинската спасителна служба и Дирекцията на Природен парк Витоша. В 18.00 ч. […]

Есенно почистване в района на Драгалевски манастир и Бай Кръстьо

2010-10-25 8:47

23.10.2010 г. (събота) се проведе есенно почистване, организирано от ДПП Витоша, със съдействието на Фондация Помощ за благотворителността в България. В него се включиха над 70 човека, които с доброволния си труд почистиха едни от най- посещаваните райони – Драгалевски манастир и Бай Кръстьо. Хубавото слънчево време през съботния ден бе оползотворено и за премахване […]

1 141 142 143 144 145 152