fbpx

Съобщение

2012-11-20 9:47

ОТНОСНО: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на проект „Дейности по устойчиво управление на ПП Витоша” УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че на 23.11.2012 г. от 12:30 часа в сградата на Дирекцията на Природен парк „Витоша” на адрес: гр. […]

В продължение на три години четиринадесет европейски организации работиха за интегрирането на природните територии в градовете

2012-11-20 9:46

Във времена на предизвикателства, на екологични и икономически кризи в цяла Европа, представители на 14 европейски организации предприеха действия за интегриране на природни и земеделски територии в градовете, за да могат жителите им да ползват естествената и здравословна околна среда в близост до домовете им, спестявайки пари и време. На 25 октомври 2012 г. в […]

Проектът на ДПП Витоша “Изпълнение на приоритени дейности от плана за управление на Природен парк Витоша – Фаза ІІ” беше представен пред журналисти

2012-11-12 9:46

На 12.11.2012 г. в Информационния център на Представителството на Европейската комисия в България беше представен пред журналисти проектът “Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша – Фаза ІІ”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

Предстояща пресконференция за представяне на проекта „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША – ФАЗА ІІ”

2012-11-08 9:45

На 12.11.2012 г. от 10.00 ч. в Информационния център на Представителството на Европейската комисия в България (гр. София 1000, ул. „Московска” № 9). Дирекцията на природен парк Витоша ще даде пресконференция за проекта „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен парк Витоша – фаза ІІ”. Проектът е финансиран от Европейския фонд за […]

Подпомагане на клековите съобщества на територията на Природен парк Витоша

2012-11-07 9:45

На 03.11.2012 г. (събота) с помощта на доброволческа група „Зеленият отбор на България” бяха засадени над 1000 фиданки от клек (Pinus mugo). Залесяването се извърши в района на туристически център Алеко и в него се включиха над 70 души. Целта на акцията е опазване и възстановяване на находищата от клек на територията на парка. Дейностите […]

1 2 3 4 9