fbpx

Журналисти от Великобритания и Ирландия посетиха Природен парк “Витоша”

2013-11-18 12:27

На 15 ноември 2013 г. Дирекцията на природен парк „Витоша” организира туристическа обиколка за журналисти от Великобритания и Ирландия. Бяха посетени музеят на мечката, м. Дендрариума, алеята за незрящи, м. Златни мостове и Детският екостационар „Бели брези”. В рамките на събитието беше направена презентация на дейността на парка и изпълняваните от ДПП “Витоша” проекти с […]

Доброволци от фирма „Куинтайлс” реновираха паркова инфраструктура в местността Бялата вода

2013-11-15 12:26

На 8 ноември се проведе доброволческа акция в местността „Бялата вода”. В нея взеха участие 13 доброволци от фирма „Куинтайлс”. Те почистиха територията и събраха 35 чувала битови и строителни отпадъци. След това доброволците лакираха 6 обикновени дървени пейки и осем пейки с маси „Витошки тип”. Бяха премахнати и няколко незаконни огнища. Средствата за акцията […]

Подпомагане на крайречните съобщества на територията на Природен парк „Витоша”

2013-11-13 12:25

За пета поредна година служители на Куинтайлс, клон България положиха доброволен труд на територията на Природен парк „Витоша”. На 08.11.2013 г. те засадиха над 250 фиданки от бяла върба (Salix alba). Залесяването се извърши по поречието на река Струма над село Чуйпетлово с цел разширяване и подпомагане на крайречните върбови галерии, които представляват ценни природни […]

Съобщение относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка

2013-11-08 8:47

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ „Извършване на социологическо проучване и мониторинг на туристопотока” по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Извършване […]

Доброволци помогнаха като придружители на деца от дом за сираци “Петко Непетов”

2013-11-01 12:25

В началота на м. ноември 2013 г. се проведе доброволческа акция с НПО „Велоеволюция” по повод Европейската седмица на мобилността. Над 10 доброволци се включиха като придружители на деца от дом за деца, лишени от родителски грижи „Петко Непетов”, като с тяхна помощ децата се качиха от х. “Алеко” до вр. Камен дел, където се […]

1 2 3 4 12