fbpx

Музеят на мечката е включен в сайта Museum Archipelago

2020-11-23 9:46

Музейният архипелаг е сайт, който ви води през скалистия пейзаж на музеите. Домакинът Иън Елснер ви отвежда в различни музейни пространства по света, потапя се дълбоко в институционалните проблеми и ви запознава с хората, работещи за тяхното отстраняване. В епизода д-р Никола Дойкин експерт фауна от Дирекция на Природен парк “Витоша”, разказва защо мястото е […]

София избира – изгледна площадка и кът за отдих на Копитото

2020-11-12 11:51

Предложението на Дирекция на  Природен парк „Витоша“ за изграждане на изгледна площадка на Копитото е един от проектите, включен в инициативата на Столична община “София Избира”. Чрез гласуване, жителите на София могат да изберат един от 38-те проекта, одобрени по програмата, които да бъдат заложени за изпълнение в бюджета на общината за 2021 година. Проектът […]

Международен конкурс за детска рисунка и есе/стихотворение на тема: „Природата-наш общ дом“

2020-11-05 12:26

Темата на конкурса е „Природата – наш общ дом“. Основната цел на конкурса е да даде възможност на децата от България и Сърбия да споделят своя опит и знания, свързани с опазване на природата в трансграничния район. Чрез рисунка или есе/ стихотворение младежите могат да спечелят признание и възхищение за усилията си да опазят природата […]

Представяне на проект за достъпно екологично обучение

2020-11-04 3:44

Днес, 04.11.2020 г., в Националния парков информационен център на ДПП „Витоша“ беше представен проекта „Устойчиво и достъпно еко-обучение за училища“, финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Проф. д-р Дилянка Безлова, ръководител на катедра “Екология, опазване и възстановяване на околната среда” в Лесотехническия университет запозна екипа на Дирекцията на Природен парк „Витоша“ с целите […]

Обучение на експертите от ДПП „Витоша“ в областта на фауната

2020-11-04 8:20

През изминалата седмица се проведе обучение на служителите от Дирекция на Природен парк „Витоша“ на тема „Повишаване на теоретичните и практични знания и умения на експертите от ДПП „Витоша“ в областта на флората и фауната на Витоша“, Част I – фауна, по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, процедура BG05SFOP001-2.019-0047  „Специализирани обучения на териториалната администрация“. Обучението […]

1 2 3 4 15