Днес Природен парк „Шуменско плато“ навършва 35 години

2015-02-05 8:29

„Шуменско плато“ е част от семейството на 11-те природни паркове в България. Обявен е на 05.02.1980 г., за да бъдат опазени разнообразните повърхностни и подземни форми на най-високото плато в Северна България, горите, ценните растителни и животински видове, десетките пещери, просъществувалата близо 3000 години Шуменска крепост, както и местата, подходящи за отдих и туризъм. Днешният […]

In memoriam – почина Росица Янакиева

2015-01-27 8:05

Дирекцията на Природен парк “Витоша” ще си спомня за партньорството и приятелството, за нейната съпричастност – почти 1/2 от територията на парка попада в границите на община Перник, за работните срещи и участия – среща с администрацията на община Перник, за участието в старта на дарителската акция на стоте маси за селищата около Витоша, за […]

Реализираните дейности по проекта „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен парк „Витоша“ – Фаза II” бяха представени на заключителна пресконференция

2015-01-20 4:48

Заключителната пресконференция за извършеното по проекта „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен парк „Витоша“ – Фаза II“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, събра на 16.01.2015 г. в конферентната зала на хотел „Света София“ […]

Представяне на постигнатите резултати по проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк “Витоша” – фаза II”

2015-01-15 1:46

На 16.01.2015 г. от 10.30 до 12.00 ч. в конферентната зала „Света София“ на хотел „Света София“ /София, ул. „Пиротска“ № 18/ Дирекцията на Природен парк „Витоша“ ще даде пресконференция за постигнатите резултати по проект „Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен парк „Витоша“ – фаза ІІ”. Проектът е финансиран от Европейския […]

Закриваща конференция по проект „Повишаване на квалификацията и разширяване на компетентността на служителите от ДПП „Витоша” чрез обучения”

2015-01-07 9:27

На 06.01.2015 г. (вторник) от 10.00 ч. в Националния парков информационен център в сградата на Дирекцията на Природен парк „Витоша“ беше проведена закриваща конференция, на която бяха представени резултатите от изпълнението на дейностите, постигнатите цели, задачи и индикатори по проект „Повишаване на квалификацията и разширяване на компетентността на служителите от ДПП „Витоша” чрез обучения” с […]

1 18 19 20