fbpx

Трета среща на партньорите по проект PERIURBAN – ”Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда”

2010-09-29 8:45

Дирекцията на Природен парк Витоша беше домакин на третата среща на партньорите по проект PERIURBAN, финансиран по програмата INTERREG ІVС. Срещата се проведе в рамките на два дни – 23 и 24 септември 2010 г., в гр. София. Присъстваха представители на всичките 14 партньори по проекта от Италия, Испания, Франция, Шотландия, Португалия, Чехия, Словакия, Полша, […]

ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША – НОВ ОПРЕДЕЛИТЕЛ

2010-09-24 8:45

Новото издание на ДПП Витоша има за цел да улесни читателите при разпознаването на лечебните растения в природата, като едновременно с това допринася за рационалното им използване и опазването им. В определителя са включени 77 вида лечебни растения – най-популярните билки в народната медицина. Подредени са по азбучен ред на българските наименования. Посочени са и […]

Керкенези и мишелови бяха пуснати на свобода в Природен парк Витоша

2010-09-14 8:44

На 14.09.2010 г. девет диви птици бяха пуснати на свобода в Природен парк Витоша. Шест черношипи ветрушки (керкенези) (Falco tinnunculus) и три обикновени мишелова (Buteo buteo) намериха новия си дом, политайки високо в небето над хижа „Кумата”. Повечето от освободените птици са били пациенти в Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани” в Стара […]

Откриха сухоземни костенурки на Витоша

2010-08-28 8:44

За първи път на територията на Природен парк Витоша беше открито естествено находище на сухоземни костенурки. До този момент се смяташе, че на Витоша няма сухоземни костенурки, защото в по-голямата си част планината е неподходяща за тях, поради голямата си надморска височина и липса на подходящи местообитания. Много са случаите, когато хората намират костенурки, прибират […]

Още един мост възстановен от доброволци на Витоша

2010-08-24 8:43

На 22.08.2010 год. беше проведена доброволческа акция в района на м. Дендрариума. Акцията беше организирана от Дирекция на Природен парк Витоша. Доброволците бяха от студентската неправителствена организация „AIESEC for a better world”. Благодарение на техния труд беше направен нов мост при долното езеро на Дендрариума. Освен това езерото беше почистено, а отпадъците около алеите – […]

1 205 206 207 208 209 215