fbpx

Откриха сухоземни костенурки на Витоша

2010-08-28 8:44

За първи път на територията на Природен парк Витоша беше открито естествено находище на сухоземни костенурки. До този момент се смяташе, че на Витоша няма сухоземни костенурки, защото в по-голямата си част планината е неподходяща за тях, поради голямата си надморска височина и липса на подходящи местообитания. Много са случаите, когато хората намират костенурки, прибират […]

Още един мост възстановен от доброволци на Витоша

2010-08-24 8:43

На 22.08.2010 год. беше проведена доброволческа акция в района на м. Дендрариума. Акцията беше организирана от Дирекция на Природен парк Витоша. Доброволците бяха от студентската неправителствена организация „AIESEC for a better world”. Благодарение на техния труд беше направен нов мост при долното езеро на Дендрариума. Освен това езерото беше почистено, а отпадъците около алеите – […]

ДПП Витоша ще бъде домакин на третата среща по проект PERIURBAN

2010-08-11 8:42

На 23-ти и 24-ти септември 2010 в София ще се състои третата работна среща по проекта PERIURBAN. Домакин на срещата ще бъде Дирекцията на Природен парк “Витоша”. Първият ден ще бъде посветен на вътрешни проектни теми, като едновременно ще се състоят две паралелни сесии. Вторият ден ще бъде отделен за теренно посещение на територията на […]

Софийска Градска Прокуратура образува наказателно производство за унищожените морени и за разрушената тревна растителност на територията на Природен парк Витоша (по чл. 278в от НК)

2010-06-25 8:26

В началото на м.октомври 2008 г. при проверки, направени от служителите на ДПП Витоша в района на център Алеко, писти „Лалето” и „Синята писта”, са установени разрушаване на тревна растителност, на скален и почвен слой посредством изгребно-насипни дейности на площ от 10 000 кв.м (10 дка). За извършените дейности няма никакви разрешителни и правни основания. […]

Открит конкурс с 10 обособени позиции по НВМОП, за провеждане на локални семинари за обучения по ПЧП в Природните паркове.

2010-06-23 8:25

ПРОЕКТ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА – В УСЛУГА НА ПРИРОДАТА И ХОРАТА РЕГ. № А08-14-15C/10.02.2009 г. Дирекция на Природен Парк Витоша София, ул. „Антим І”№17 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Предмет на поръчката : Практически обучения за реализиране на ПЧП на територията на природните паркове в България. Пoръчката се обявява […]

1 210 211 212 213 214 219