fbpx

Документация за участие в малка обществена поръчка чрез открит конкурс съгл. чл.3, ал.2 от НВМОП

2010-03-22 8:27

Предмет на поръчката : „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители и партньори по проекти на Дирекция на Природен парк Витоша”. В изпълнение на дейности по проект «Публично – частните партньорства – в услуга на природата и хората» и проект към INTERREG IVC № 0574R2 […]

Документация за участие в малка обществена поръчка чрез открита процедура съгл. чл.3, ал.2 от НВМОП

2010-03-19 8:27

Предмет на поръчката : Проектиране и дизайн на експозиции, посетителска инфраструктура, интерпретационни маршрути и кътове за отдих . В изпълнение на Проект „Публично-частните партньорства – в услуга на природата и хората”, Дейност 9. „Подготовка за реализиране на конкретни ПЧП (избрано от портфолиото) в българските природни паркове”. Проектът е финансиран от оперативна програма Административен капацитет, приоритетна […]

Документация за участие в открит конкурс за ВМОП

2010-03-19 8:27

Предмет на поръчката: Практически обучения за реализиране на публично-частни партньорства на територията на природните паркове в България по Проект: “Публично-частните партньорства – в услуга на природата и хората”, финансиран от оперативна програма “Административен капацитет” чрез Европейския социален фонд – “Инвестиции в хората”. Документацията е на разположение на заинтересованите в секция ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ на интернет сайта […]

Семинарът се проведе при изключително голям интерес

2010-01-22 8:24

Конферентната зала на национален пресклуб София Прес се оказа тясна, за да побере многобройните посетители, дошли да разберат повече за старите български строителни техники, за приложението на естествените строителни материали в Норвегия, както и да споделят своя опит. Темата: «Трансфер на знание и добри практики между България и Норвегия» очевидно предизвика голям интерес. Инж. Тома […]

Достъп до територията на Природен парк Витоша

2010-01-12 8:23

От 11.01.01 е спряно обслужването на автобусна линия 66 – от автостанция Хладилника до хотел Морени. След спиране на автобусната линия възможност за достъп до парка остават линиите 64 (кв. Драгалевци), 67 (кв. Симеоново), 68 (с. Бистрица), 69 (с. Бистрица, с. Железница), 70 (с. Бистрица, с. Желелзница), 93 (кв. Драгалевци, лифт “кв. Драгалевци – м. […]

1 212 213 214 215 216