fbpx

Проект на ДПП Витоша, НБУ и СГС „Щастливеца” „Университет на открито”

2010-05-27 8:37

Проект УНИВЕРСИТЕТ НА ОТКРИТО e партньорски образователен проект, който свързва теоретично и практическо обучение на терен в Природен парк “Витоша” и прилага новаторски образователни подходи, основани на интердисциплинарност, комплексно изучаване на процесите и явленията и устойчивост на резултатите. Проектът цели изграждането на професионално отношение и гражданска позиция сред участващите студенти. Той ще съдейства за подобряване […]

Европейска диплома за защитени територии за Дирекцията на Национален парк Централен Балкан

2010-05-21 8:37

На 22 май 2010 г. в Актовата зала на Музея на образованието в гр. Габрово ще се състои церемонията по удостояването на Дирекцията на Национален парк Централен Балкан с Европейска диплома за защитени територии. Наградата се присъжда от Комитета на министрите на Съвета на Европа на защитени територии със специална европейска значимост за опазването на […]

Национален ден на природните паркове WWF

2010-05-20 8:36

На 29 май (събота) WWF организира за трети път Национален ден на природните паркове. София – Международната природозащитна организация WWF организира за трети път кампания за почистване, подобряване и обновяване на инфраструктурата и маркировката на маршрутите и местата за отдих в 11-те природни парка в България. На 29 май 2010 г. (събота) се очаква хиляди […]

ДПП Витоша обявява открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за услуга

2010-05-19 8:36

Дирекцията на Природен парк Витоша обявява открит конкурс с предмет на обществена поръчка: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители и партньори по проекти на Дирекция на Природен парк Витоша”. В изпълнение на дейности по проект «Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, […]

Открит е нов за науката вид кремъчно водорасло на територията на Природен парк Витоша

2010-05-16 8:35

През март 2010 година екип от алголози (ботаници, изучаващи водораслите) към Биологическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски” представи крайните резултати от Проучването на биоразнообразието на водорасли в някои Натура 2000 местообитания на територията на Природен парк „Витоша”, финансирано от Дирекцията на Природен парк „Витоша”. Това проучване е първото по рода си съвременно изследване на […]

1 213 214 215 216 217 219