Фотоизложба на Борис Туечки по случай 95 години от основаването на Български фотоклуб

2015-11-20 3:05

През 2015 г. се навършват 95 години от основаването на Българския фотоклуб. Негови учредители са група ентусиасти начело с Георги Стоянов Георгиев – летец-наблюдател и преподавател по аерофотография и фотограметрия към аеропланното училище в Божурище. Тяхното дело оказва огромен принос в родната култура. В кратък срок към тях се присъединяват много културни, интелигентни и ерудирани […]

Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове – Младежка научна конференция “Климентови дни” 18-20 ноември, 2015 г. , София, Биологически факултет

2015-11-18 1:17

Климентови дни 2015 Биологическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, „Фонд за дивата флора и фауна“ и „Зелени Балкани“ организират „Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове“. Тя ще се проведе от 18 до 20 ноември 2015 г. в София, в сградата на Биологическия факултет на бул. “Драган Цанков” №8, в рамките на […]

Нови пейки и маси на Обиколната алея

2015-11-13 12:31

От тази седмица Витошката панорамна алея между с. Железница и с. Бистрица (част от Обиколната алея) вече има 44 нови пейки и масички, станали възможни с финансовата и доброволческата подкрепа на SAP Labs България и съдействието на фондация Екообщност. В хубавите октомврийски дни, заедно със служителите на компанията боядисахме новите обекти и продължихме делото на […]

Залесяване по Железнишка река в Природен парк „Витоша”

2015-11-11 10:24

На 07.11.2015 г. се проведе акция за подпомагане на крайречни съобщества на територията на Природен парк „Витоша”, в която се включиха над 100 доброволци, организирани от доброволческа формация Зеленият отбор на България. В слънчевия съботен ден те засадиха 800 контейнерни двугодишни фиданки зелена елша и планински ясен. Целта на залесяването е да се подпомогне възобновяването […]

Горски служители с две последователни проверки за незаконни дейности в парка Витоша

2015-11-10 12:25

Proverki-Vitosha

1 2 3 4 5 20