fbpx

Доброволци от SAP Labs България освежиха парковата инфраструктура

2020-11-02 1:05

През изминалата седмица на територията на Природен парк „Витоша“ бяха проведени три доброволчески инициативи на SAP Labs България, в които се включиха 30 доброволци. Те възстановиха и лакираха 9 дървени мостчета, парапети и скари в местностите Златни мостове, Ветровала, Офелийте и Паша бунар. Дирекцията на ПП “Витоша” благодари от сърце на всички доброволци, които участваха […]

Специализирано обучение на експерти по графичен дизайн

2020-10-30 2:06

Започна специализирано обучение на част от служителите на Дирекцията на ПП „Витоша“ на тема “Графичен дизайн”, по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, процедура BG05SFOP001-2.019-0047  „Специализирани обучения за подобряване на знанията и умения на служителите от Дирекция на Природен парк „Витоша”.  Обучението предвижда овладяване на основни и с надграждане софтуерни, растерни и векторни програми Adobe InDesing, […]

Природен парк “Витоша” на 86

2020-10-27 6:40

На 27.10 2020 г. Природен парк “Витоша” отбелязва своята 86-годишнина. Природен парк „Витоша“ е първият парк в България и на Балканския полуостров. На 27.10.1934 година, с постановление III А-15422/1934 г. на Министерство на земеделието и държавните имоти е обявен Национален парк „Витоша“, прекатегоризиран по-късно в Народен, а през 2000 година в Природен парк „Витоша“. Дирекция на […]

Доброволческа акция на експертите от Дирекция на Природен парк „Витоша“

2020-10-22 3:15

Днес 22.10.2020 г., служителите на Дирекция на Природен парк „Витоша“ засадиха 100 броя фиданки на петтиченковата върба на Ветровала. Директорът на Държавно горско стопанство инж. Цветан Динев даде подробни указания за залесяването и определи правилата, които трябва да се спазват. Петтичинковата върба е защитен вид съгласно Закона на биологичното разнообразие и е критично застрашен съгласно […]

Обучение по екологично образование за деца по дейност на проект Интерег в гр.Ниш

2020-10-19 12:12

На 15-16.10.2020 г., в гр. Ниш се проведе обучение по екологично образование за деца по  проект № CB007.2.32.151: „Екологично образование – мост към устойчиво развитие на трансграничния район“ в партньорство със сръбска неправителствена организация „ПЛАНТ“, гр. Ниш и Фондация „Отворена Врата“, гр. Перник. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg […]

1 2 3 4 5 15