fbpx

Акция по залесяване на тис в Природен парк „Витоша“

2021-10-28 3:32

Днес, 28.10.2021 г., по случай 87-та годишнина на Природен парк „Витоша“, служителите на Дирекция на Природен парк „Витоша“ засадиха фиданки от тис (Taxus baccata) в местността Бай Кръстьо. Десислава Гюрова, експерт флора даде подробни указания за залесяването и определи правилата, които трябва да се спазват. Тисът е иглолистен, бавнорастящ дървесен вид. Той живее до 2000 […]

Природен парк „Витоша“ гостува в дом „Надежда“

2021-10-27 11:19

По случай 87-я си рожден ден Природен парк „Витоша“ гостува с  пътуващата изложба „Природните паркове на територията на Югозападно държавно предприятие“ в дом за стари хора „Надежда“ гр. София. Изложбата ще остане в дома няколко дни, през които домуващите ще се запознаят с историята, растителното и животинското разнообразие, възможностите за туризъм и културното богатство на защитената територия. Директорът […]

Честваме 87-та годишнина от създаването на Природен парк “Витоша”

2021-10-27 9:05

На 27.10.1934 година – преди 87 години, с постановление III А-15422/1934 г. на Министерство на земеделието и държавните имоти е обявен Национален парк „Витоша“, прекатегоризиран по-късно в Народен, а през 2000 год. в Природен парк „Витоша“ – първият в България и на Балканите, един от най-старите в Европа. През всичките тези години са полагани грижи […]

Обучение на тема „Горска педагогика – основни принципи. Методи и добри практики за работа с деца ”

2021-10-13 11:17

През периода 12-15 октомври експерти от Дирекция на Природен парк „Витоша“ участваха в специализирано обучение по „Горска педагогика“ в учебна база УОГС „Г. Ст. Аврамов“ към Лесотехническия университет в с. Юндола. Чрез горската педагогика по лесен и достъпен начин, лесовъдите и парковите служители, могат да възстановят връзката между децата и природата, да обяснят с разбиране […]

Доброволци от клуб по народни танци „Витоша“ и фондация „ЕкоОбщност“ залесяват бял бор на Витоша

2021-10-13 9:05

В неделя  10.10.2021 г., около 50 членове на клуб по народни танци „Витоша“, съвместно с Фондация “ЕкоОбщност” и експерти от ДПП „Витоша“, участваха в отглеждане и попълване на 40 фиданки от бял бор в района местността Сините скали до х. Звездица. Инструктаж за правилното залесяване  проведе  Сава Попсавов експерт доброволци. Лошите метеорологични условия не попречиха […]

1 2 3 4 5 20