fbpx

Ден на християнското семейство в село Железница

2022-11-21 5:16

На 21 ноември 2022 г. Дирекцията на Природен парк „Витоша“ отпразнува Деня на християнското семейство в 191 ОУ в село Железница. Празникът започна с музикална програма, подготвена от учениците в присъствието на ръководството на училището в лицето на директорката г-жа Савина Игнатова, представители на РУО – София-град, район Панчарево съм Столична община, кметство Железница, НЧ […]

Заседание на Консултативния съвет

2022-11-14 9:19

В изпълнение на дългосрочните цели и управленски задачи, залегнали в Плана за управление на Природен парк „Витоша“, за прилагане на форма на управленчески модел на Парка, съчетаващ интересите на държавата, местните общности и другите заинтересовани страни, през 2015 г. беше създаден Консултативен съвет на ПП „Витоша“. В тази връзка на 26.10.2022 г се състоя заседание […]

Обявление за конкурс за главен експерт „Географски информационни системи и база данни“

2022-11-08 2:03

Дирекцията на Природен парк „Витоша“, гр. София, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и, обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Географски информационни системи и база данни“ в Дирекция на Природен парк „Витоша“, гр. София, 1 щатна […]

Реновиране на моста над х. “Алеко”

2022-11-04 8:16

Днес, 4.11.2022 г. с финансовата помощ на TotalEnergies ентусиасти и служители от Планинска спасителна служба и Дирекцията на Парка, подмениха дървеният парапет, на един от емблематичните мостове над х. “Алеко”. Благодарим на всички за сърцатата работа!

Доброволческа акция с доброволци от с. Бистрица

2022-11-02 4:00

В последните слънчеви дни на есента, група ентусиасти с подкрепата на аптека Нота Бене от с. Бистрица, възстановиха трудно достъпния мост на Янчовска река, до заслона в местността Кюмюр егрек. Дирекцията на Парка благодари за положените усилия и труд!

1 2 3 4 5 6 215