ДПП Витоша ще бъде домакин на третата среща по проект PERIURBAN

2010-08-11 8:42

На 23-ти и 24-ти септември 2010 в София ще се състои третата работна среща по проекта PERIURBAN. Домакин на срещата ще бъде Дирекцията на Природен парк “Витоша”. Първият ден ще бъде посветен на вътрешни проектни теми, като едновременно ще се състоят две паралелни сесии. Вторият ден ще бъде отделен за теренно посещение на територията на […]

Софийска Градска Прокуратура образува наказателно производство за унищожените морени и за разрушената тревна растителност на територията на Природен парк Витоша (по чл. 278в от НК)

2010-06-25 8:26

В началото на м.октомври 2008 г. при проверки, направени от служителите на ДПП Витоша в района на център Алеко, писти „Лалето” и „Синята писта”, са установени разрушаване на тревна растителност, на скален и почвен слой посредством изгребно-насипни дейности на площ от 10 000 кв.м (10 дка). За извършените дейности няма никакви разрешителни и правни основания. […]

Открит конкурс с 10 обособени позиции по НВМОП, за провеждане на локални семинари за обучения по ПЧП в Природните паркове.

2010-06-23 8:25

ПРОЕКТ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА – В УСЛУГА НА ПРИРОДАТА И ХОРАТА РЕГ. № А08-14-15C/10.02.2009 г. Дирекция на Природен Парк Витоша София, ул. „Антим І”№17 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Предмет на поръчката : Практически обучения за реализиране на ПЧП на територията на природните паркове в България. Пoръчката се обявява […]

Извършена проверка за незаконно строителство

2010-06-21 8:42

В средата на м. юни т.г., в рамките на една седмица в Дирекцията на Природен парк Витоша бяха получени три сигнала за строителство на път на територията на парка в участъка между Бистрица и Симеоново. Днес, 21.06.2010 г., беше направена проверка на място от комисия с представители от Столична община, Министерството на околната среда и […]

Доброволци от М-тел възстановиха туристическа инфраструктура в местността Бялата вода

2010-06-19 8:42

На 19.06.2010 г. беше проведена поредната съботна доброволческа акция в Природен парк Витоша. Акцията беше организирана от Дирекцията на Природен парк Витоша и Фондация “Помещ за благотворителността в България”. Прогнозата за лошо време не изплаши трийсетте доброволци от М-тел, проявили желание да помогнат за възстановяване на туристическата инфраструктура в парк Витоша. М-тел заплати закупеването на […]

1 2 3 4 5 6 9