На 15 и 16 септември 2011 година се проведе седмата среща на партньорите по проект PERIURBAN – ”Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда”

2011-09-20 9:14

Дирекцията на Природен парк Витоша участва в седмата среща партньорите по проект PERIURBAN, финансиран по програмата INTERREG ІVС. Срещата се състоя на 15 и 16 септември в гр. Абърдийн, Великобритания. Домакин на срещата беше Градският Съвет на Абърдийн. Общата цел на проекта „Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда” […]

Доброволци ще изграждат дървени скари на Витоша

2011-09-16 9:14

На 17 септември т.г. 45 доброволци от ЕКСПИРИЪН България ЕАД съвместно с експерти от ДПП Витоша ще изградят дървени скари за преминаване на туристите в близост до резервата Торфено бранище. Там, поради изключително големите водозадържащи свойства на торфа, необходимостта от такива скари е наложителна.

Доброволци от MKBUnionbank и M Tel помагат на Природен парк Витоша

2011-09-12 9:14

На 10 септември 2011 г. над 80 доброволци от MKB Unionbank и M tel се включиха в доброволческите акции по почистване и ремонт на парковата инфраструктура на Витоша. Представителите на M Tel работиха в района на Белята вода. Там те събираха отпадъци, ремонтираха едно табло, лакираха 7 пейки и маси. Служителите от MKB Unionbank работиха […]

Пеперудите в България, включени в НАТУРА 2000

2011-09-08 9:13

Пеперудите в България, включени в НАТУРА 2000 Автор: Стоян Бешков Редактор: Боян Бечев Дизайн и предпечатна подготовка: Росица Кънева През м.септември 2011 г. излезе от печат новото издание от поредицата на библиотека „Витоша” „Пеперудите в България, включени в НАТУРА 2000” – ръководство за полево определяне. Автор на ръководството е Стоян Бешков – биолог, утвърден специалист, […]

Нова туристическа инфраструктура в парка

2011-08-31 9:12

В средата на месец август 2011 г. ДПП Витоша реконструира и подмени дървения мост, предназначен за преминаване на автомобили към хижа Кукуряк, а в края на месеца беше изградена нова чешма в близост до село Чуйпетлово, на туристическия път от Чуйпетлово за Ярлово. Чешмата е дарена на парка от г-н Петър Савев. Администрацията на ПП […]

1 3 4 5 6 7 12