fbpx

Национален ден на природните паркове WWF

2010-05-20 8:36

На 29 май (събота) WWF организира за трети път Национален ден на природните паркове. София – Международната природозащитна организация WWF организира за трети път кампания за почистване, подобряване и обновяване на инфраструктурата и маркировката на маршрутите и местата за отдих в 11-те природни парка в България. На 29 май 2010 г. (събота) се очаква хиляди […]

ДПП Витоша обявява открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за услуга

2010-05-19 8:36

Дирекцията на Природен парк Витоша обявява открит конкурс с предмет на обществена поръчка: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители и партньори по проекти на Дирекция на Природен парк Витоша”. В изпълнение на дейности по проект «Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, […]

Открит е нов за науката вид кремъчно водорасло на територията на Природен парк Витоша

2010-05-16 8:35

През март 2010 година екип от алголози (ботаници, изучаващи водораслите) към Биологическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски” представи крайните резултати от Проучването на биоразнообразието на водорасли в някои Натура 2000 местообитания на територията на Природен парк „Витоша”, финансирано от Дирекцията на Природен парк „Витоша”. Това проучване е първото по рода си съвременно изследване на […]

Очаквано екологично въздействие от реализирането на Специализирания подробен устройствен план (СПУП) за туристическа и ски зона „Алеко”

2010-04-29 8:35

Изключително обезпокоителни са резултатите от доклада от предварителната оценка за очакваното въздействие върху горите и земите от горския фонд на територията на Природен парк Витоша, върху антропогенното натоварване, ерозията, както и върху защитените местообитания в парка. Предварителната оценка е направена през м. март т. г. от „ПИ ДИ ЕМ Сървисис” ООД по поръчка на Дирекцията […]

Залесени са 1750 бели върби по поречието на Струма

2010-04-27 8:34

За три последователни съботи с помощта на доброволци бяха залесени 1750 бели върби по поречието на река Струма. След успешната доброволческа акция, проведена на 10.04.2010 г., с помощта на доброволци от фондация „Изкуството да се живее” и служители на фирма „ТН Глобал” ЕООД, когато бяха залесени общо над 550 броя фиданки от бяла върба, се […]

1 5 6 7 8 9