fbpx

Снегът на писта „Витошко лале” е с висока киселинност, замърсен с нитрити, хлориди и сулфати

2010-04-26 8:34

В рамките на контрола по прилагане на Плана за управление на Природен парк Витоша, през м. март т.г. беше извършен анализ на снежната покривка на писта „Витошко лале”. Резултатите от анализа, направен от лаборатория „Химични фактори на околната среда” към Министерство на здравеопазването на 3 проби сняг, взети от различни места на писта „Витошко лале” […]

ДПП Витоша открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга

2010-04-25 8:28

Предмет на поръчката: “Ремонт на съществуваща алейна мрежа, възстановяване на маркировка, дървени конструкции и малки изкуствени водоеми в Природен парк Витоша” Във връзка с изпълнение на дейности по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда […]

Природен парк Витоша на фестивала „Зелени дни”

2010-04-18 8:28

Природен парк Витоша, съвместно с ОП „Туристическо обслужване” на СО и БТС участваха във фестивала – изложение „Зелени дни”, което се проведе в периода 15 – 18 април т. г. пред Народния театър „Иван Вазов”. В официалното откриване на форума взеха участие посланикът на Франция в България н.пр. Етиен дьо Понсен, министърът на земеделието на […]

Залесяване с бели върби по поречието на река Струма

2010-04-13 8:28

В събота, 10.04.2010 г., с помощта на доброволци от фондация „Изкуството да се живее” и служители на фирма „ТН Глобал” ЕООД бяха залесени общо над 550 броя фиданки от бяла върба. Залесяването се извърши покрай бреговете на река Струма, в участъка й между селата Чуйпетльово и Боснек. Фиданките бяха предоставени от разсадник “Горски дар”, с. […]

Документация за участие в малка обществена поръчка чрез открит конкурс съгл. чл.3, ал.2 от НВМОП

2010-03-22 8:27

Предмет на поръчката : „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители и партньори по проекти на Дирекция на Природен парк Витоша”. В изпълнение на дейности по проект «Публично – частните партньорства – в услуга на природата и хората» и проект към INTERREG IVC № 0574R2 […]

1 6 7 8 9