Участие в IV-тата Национална студентска научна конференция „Управление и устойчиво използване на биологичните ресурси”

2012-05-09 9:30

От 20 до 22 април 2012 год. в Учебно опитно горско стопанство „Георги Аврамов”, Юндола, се проведе IV-татаНационална студентска научна конференция „Управление и устойчиво използване на биологичните ресурси”. Присъстваха както ученици, преподаватели, учители на професионалните средни училища в България, така и студенти, докторанти и преподаватели от Лесотехническия университет, отАграрния университет, представители на различни институции и […]

Успешно залесяване, посветено на Деня на Земята

2012-04-24 9:29

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов заедно с кметовете на Район Витоша и община Лозенец към Столична община, десетки ученици, учители и родители и със съдействието на ДПП Витоша се включиха в инициативата „Подари дръвче, засади гора” като засадиха 300 фиданки в „Училищната гора”, намираща се над Драгалевския манастир. Инициативата беше посветена на […]

Предстоящо залесяване на 21-ви април 2012 година

2012-04-17 9:28

На 21-ви април 2012 г., ще се проведе поредният етап от съвместната инициатива „Подари дръвче, засади гора”, водена от училища в София, РИО-София, район Витоша, ДПП „Витоша” с участието на всички ученици, родители и учители, които биха искали да участват в опазването на горите в парк Витоша. Инициативата се ражда през учебната 2009/2010 година с […]

Деца и Природа

2012-03-29 9:28

На 28.03.2012 г. експерти от ДПП Витоша бяха поканени да разкажат за Природен парк Витоша на децата от 88 ОДЗ ”Детски рай” гр. София. По време на срещата децата научиха за света на дивите животни и за красивите растения, които човек може да види само там в планината. С настъпването на пролетта се завръщат и […]

ПРОЕКТ № 0574R2 PERIURBAN Parks – Improving Environmental Conditions in Suburban Areas Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда

2012-03-22 9:27

ПУБЛИЧНА ПОКАНА от Директора на Дирекция на Природен парк Витоша, адрес: ул. „Антим І” № 17, 1303 гр. София, електронен адрес: dppvitosha@dag.bg ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА,  ЧЛ. 101А ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ Уважаеми/а Господине/Госпожо, С настоящата покана Ви каня да представите своята оферта за услуга […]

1 6 7 8 9