fbpx

Експерти от ДПП Витоша изнесоха презентация за проблемите, свързани с опазването на смърчовите гори в парка

2012-03-08 9:26

На 29 февруари 2012 г. експертите Александър Дунчев и Зорница Стратиева от Дирекцията на Природен парк „Витоша” бяха поканени във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” да обсъдят проблемите, свързани с опазването на смърчовите гори на Витоша. Присъстваха ученици от клуба „Еко академия”. Особен интерес сред тях предизвикаха причините за масовото развитие на корояда-типограф в […]

На 2 и 3 февруари 2012 г се проведе осматасреща на партньорите по проект PERIURBAN – ”Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда”

2012-02-21 9:26

Дирекцията на Природен парк Витоша участва в осмата среща партньорите по проект PERIURBAN, финансиран по програмата INTERREG ІVС. Срещата се състоя на 2 и 3 Февруари в гр. Брюксел, Белгия. Общата цел на проекта „Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда” е да се подобрят регионалните политики в областта […]

Дирекцията на Природен парк Витоша започва нов проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

2012-01-18 9:25

На 17.01.2012 г. Дирекцията на Природен парк Витоша и МОСВ подписаха договор за изпълнение на проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша – Фаза II”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Проектът е на стойност 1 899 975,84 лв. и срок на изпълнение 36 месеца. С […]

1 7 8 9