fbpx

Няма констатирани сериозни нарушения в землищата на с. Бистрица и с. Железница

Вчера бе извършена проверка от експерти на Изпълнителна агенция по горите, съвместно с екипи на Регионална дирекция по горите – София и Дирекция на ПП „Витоша“ в присъствието на медии и граждани, в землищата на с. Бистрица и с. Железница.

 „Няма констатирани сериозни нарушения по Закона за горите в землищата на село Бистрица и село Железница, Столична община, в горските територии, попадащи в Природен парк (ПП) „Витоша“ каза присъстващия инж. Филип Ковашки, зам. изпълнителен директор на ИАГ .

Проверени бяха десет насаждения, от които седем в държавни и три в общински горски територии. Вида на проверените сечи са осем принудителни и две пробирки. Причината за принудителните сечи е снеголомът от м. януари 2021 г., предизвикал пречупването и загиването на хиляди дървета в природния парк. Проверяващите констатираха едно нарушение, за което е съставен един акт в общински горски територии по Закона за горите за неограничено на терен сечище, граничещо с друг вид собственост.

За открити нередности в други три обекта за дърводобив са съставени констативни протоколи, с които са дадени разпореждания за отстраняването им. Нередностите са свързани със складиране на дървесни материали в непосредствена близост до водно течение, както и с нараняване на оставаща на корен дървесина, вследствие на дърводобивните дейности.

В един от тези три обекта са спрени дейностите по дърводобив за 3 дни. Позволителното ще бъде обезсилено, защото на терен е маркирано с по-голяма от предвидената за сеч интензивност.

Проверките с участието на граждани по контрол на дейностите в горските територии продължават.

източник: Изпълнителна агенция по горите